GBL_LOGO

Contact gegevens Stichting Geven Bij Leven (GBL):

Post Adres:
   Stichting Geven Bij Leven,
   Kapteijnlaan 8,
   5505AZ VELDHOVEN. Secretaris: Arie Slob
Voorzitter: Eric Kreuwels
Penningmeester: Gert Koch
  • Het beleidsplan: Overmaken van giften volgens opgave van de deelnemers
  • Beloningsbeleid: Vrijwilligerswerk.
  • De doelstelling: Het bevorderen van de vrijgevigheid door optimaler gebruik te maken van de mogelijkheden die de fiscus daarvoor biedt.
  • Uitgevoerde activiteiten: De deelnemers maken jaarlijks het totale bedrag van hun giften (vastgelegd in een notarisakte) over aan de stichting, die de stichting naar de door de deelnemers gekozen goede doelen overmaakt.
  • Financiële verantwoording: jaarlijks goedgekeurde jaarstukken.
  • Het fiscaalnummer: 8160.58.969
  • Back >


    © Kreuwels 2002-2015, last modified 2015-10-27 by PeKr